Partnerzy

Opublikowano: czwartek, 10, listopad 2016

Patroni honorowi:

   
Minister
Anna Streżyńska
Minister 
Krzysztof Jurgiel
p.o Głównego Geodety Kraju
Aleksandra Jabłonowska
     
Wojewoda 
Zdzisław Sipiera
Marszałek
Adam Struzik
Prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz
     
Przewodnicząca 
Joanna Bac-Bronowicz
p.o. Rektora-Komendanta 
płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
     
Rektor 
prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Rektor
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Dziekan
prof. dr hab. in. Adam Stolarski
     
Dziekan
prof. dr hab. Alina Maciejewska
Dziekan
prof. dr hab. Henryk Żybura
Dziekan
prof. dr hab. Maciej Jędrusik
     
 
 

 Sponsorzy

 
 

 

 
     
 
 

Patroni medialni