Harmonogram

Opublikowano: czwartek, 10, listopad 2016

 

Oficjalne rozpoczęcie
 9:00

Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie gości

9:30  mjr mgr inż. Rafał Dąbrowski 
"Rozpoznanie obrazowe jako źródło danych GIS"
10:00 kpt. dr inż. Paweł Gromek 
"Akcja Ewakuacja"
10:30 Przerwa kawowa
10:45 mgr inż. Bogdan Zawiśliński
"Platforma ArcGIS - przykłady ciekawych wdrożeń"
11:15 dr Maciej Lenartowicz
"Modelowanie hydrologiczne i przewidywanie powodzi"
11:45 mjr dr inż. Krzysztof Pokonieczny
"Automatyzacja procesu opracowania Wojskowej Mapy Przejezdności"
12:15 dr inż. Piotr Ostrowski
"Zastosowanie GIS w zarządzaniu ryzykiem powodziowym i jakością wody"
12:45 Przerwa kawowa
13:15 dr inż. Łukasz Kwaśny
"GIS w zarządzaniu ryzykiem w badaniach przyrodniczych"
13:45 mgr inż. Paulina Wrona i  mgr inż. Aleksandra Jóźwik
"Wykorzystanie narzędzi GIS w celu podniesienia bezpieczeństwa operacji lotniczych"
14:15 dr hab. inż. Przemysław Kupidura
"Dane przestrzenne w chmurze"
14:45 Konkursy
15:00 Zakończenie konferencji


Oprócz powyższych referatów w godzinach 10:00 - 14:00 będą odbywały się zajęcia z uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz będą organizowane wycieczki do Parku Techniki Wojskowej WAT.  Od godziny 13:00 będą się także odbywały warsztaty (więcej informacji tutaj).