GIS w Stolicy!

GIS Day w prasie

GIS Day w prasie

Relację z GISday’a  przeczytacie w grudniowym wydaniu czasopisma „Geografia w Szkole“.
W czasopiśmie znajdziecie także artykuły o najważniejszych problemach współczesnego świata – politycznych, gospodarczych, społecznych, informacje o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie nauk geograficznych, analizy zachodzących zmian fizyczno-geograficznych, scenariusze lekcji prowadzonych w klasie i w terenie wraz z zadaniami i kartami pracy, propozycje aktywnych form pracy z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i zdobyczy technologicznych, zadania z olimpiady geograficznej i nautologicznej, zadania maturalne, reportaże z najodleglejszych regionów świata, ciekawostki ze świata.

Czytaj więcej O tej wersjiGIS Day w prasie